• ผู้อำนวยการโรงเรียน

  • นายศักดิ์เดช จุมณี
  • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

  • นางกมลพันธ์ พยัคเกษมโสภณ
  • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

  • นางสาวทิพย์วัลย์ นุ่มประเสริฐ
  • แนะนำบุคลากร

  • นางมนัสดา ลูกอินทร์

  • นางรจนา ชาญวิชิต

  • นางรุ่งทิพย์ กลั่นเรืองแสง

  • นางสาวภัทรอร อริยธนพงศ์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

22,095
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 โทรศัพท์: 038-511-249 อีเมล์: brr@brr.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวศุภลี บัวงามประเสริฐ โทรศัพท์: 0837522509 อีเมล์: supalee7@yahoo.co.uk
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]