โรงเรียนบ้านกำแพงเศียร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก

  • ผู้อำนวยการโรงเรียน

  • แนะนำบุคลากร

  • นายสัจจา ต้ออาษา

  • นางสาวสาวิณี อินวังตูม

  • นางธิดารัตน์ เฉลิมศักด์ิ

  • นางสาวบุษยา บุญสมบัติสถิติการเข้าเยี่ยมชม

15,141
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านกำแพงเศียร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก โทรศัพท์: 0887283869 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นางธิดารัตน์ เฉลิมศักด์ิ โทรศัพท์: 0842832099 อีเมล์: annyann2517@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]