• ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
 • SOCIAL • ข่าวกิจกรรม
 • การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
 • ขอเชิญร่วมบริจาคปูกระเบื้องอาคารเรียน พระมหาสนม ฉวิวัณโณ
 • ตารางกิจกรรมของโรงเรียน

 • วันที่  ๕  มีนาคม  ๒๕๖๔             สอบธรรมศึกษาสนามหลวง


  วันที่  ๑๓  มีนาคม  ๒๕๖๔               สอบ O-Net ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

  วันที่  ๑๖  มีนาคม  ๒๕๖๔               สอบอ่าน RT ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

  วันที่  ๑๗-๑๘  มีนาคม  ๒๕๖๔         สอบปลายภาคเรียน

  วันที่  ๒๔  มีนาคม  ๒๕๖๔               สอบNT ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓

  วันที่  ๒๕  มีนาคม  ๒๕๖๔               ตรวจข้อสอบ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓

  วันที่  ๒๗  มีนาคม  ๒๕๖๔               ประชุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคอโค (ขอใช้สถานที่)

  วันที่  ๓๐  มีนาคม  ๒๕๖๔               Open House/วันเด็ก

  วันที่  ๑  เมษายน   ๒๕๖๔               ปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖


  วันที่  ๑๐  เมษายน   ๒๕๖๔          ปิดเรียนภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓

   

 • ข่าวประชาสัมพันธ์


 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางสาวเกศินี ชมเกียรติกุล
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายอดิเรก บินรัมย์
 • แนะนำบุคลากร

 • นายรณภพ ชมเหิม

 • นางจันทร์เพชร ลักขษร

 • นายสนุก เหมาะตัว

 • นางสาวอิสรีย์ ฉัตรพิทักษ์กุลสถิติการเข้าเยี่ยมชม

16,344
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านคอโค สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 โทรศัพท์: 044558730 อีเมล์: korkoschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายธนะเมศฐ์ จีระกมลศักดิ์ โทรศัพท์: 0000000000 อีเมล์: korkoschool@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]