• คู่มือการปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19
 • แผนการบริหารจัดการการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด 19
 • การวัดประเมินผลช่วงโควิด
 • ตัวชี้วัดที่ต้องรู้และควรรู้
 • ตัวอย่างแผนและรายงานฯ
 • ส่งแผนและรายงานผลฯ • ห้องสอนคุณครู
 • ห้องเรียนคนเก่ง

 • ข่าวกิจกรรม
 • ร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
 • ประชาสัมพันธ์
 • การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
 • ประกาศโรงเรียนบ้านคอโค
 • ข่าวการศึกษา
 • ข่าวประชาสัมพันธ์


 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางสาวเกศินี ชมเกียรติกุล
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายอดิเรก บินรัมย์
 • แนะนำบุคลากร

 • นางรัตนา เหมมันตา

 • นายตะวัน พรมสีใหม่

 • นางวราภรณ์ ทองเพชร

 • นางสาวจุลีรัตน์ ตุพิมาย
 • การนิเทศออนไลน์
 • รับการนิเทศออนไลน์จาก ศน.สพป.สร.๑
  นางณัฐฐมล  สอโส
  นายไกรสิทธิ์  ศิริมากสถิติการเข้าเยี่ยมชม

17,043
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านคอโค สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 โทรศัพท์: 044558730 อีเมล์: korkoschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายธนะเมศฐ์ จีระกมลศักดิ์ โทรศัพท์: 044558730 อีเมล์: korkoschool@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]