โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33

  • ผู้อำนวยการโรงเรียน

  • นายเฉลิมชัย แสนสุข
  • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

  • นายพลวัฒน์ สวัสดิ์สิงห์
  • แนะนำบุคลากร

  • นายชนาวุธ คงดี

  • นายสุรศักดิ์ เทอดสุวรรณ

  • นางสาวสุวิภา แสนสุข

  • นางสาวอนงค์นาฎ สร้อยจิตรสถิติการเข้าเยี่ยมชม

16,468
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 โทรศัพท์: 044512785 อีเมล์: surinrach2014@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางกุลเศรษฐ บานเย็น โทรศัพท์: 044512785 อีเมล์: surinrach2014@gmail,com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]