โรงเรียนปทุมพิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ผลงานโรงเรียน ครู นักเรียน
 • คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
 • การรับนักเรียน


 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายจิรายุทธ อักษรพิมพ์
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายนครชัย วงศ์จันทร์
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวธัญญพร ดุจดา

 • นายดำรงค์ สาริบุตร

 • นายจิรายุทธ อักษรพิมพ์

 • นางสาวสุกัญญา เจริญลอยสถิติการเข้าเยี่ยมชม

16,416
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนปทุมพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 โทรศัพท์: 0-4524-4283 อีเมล์: patumpit@pathumpit.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: นายวิบูลย์ สารสิทธิธรรม โทรศัพท์: 0973353848 อีเมล์: wiboon.sarsitthithum@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]