โรงเรียนบ้านตูม(สังวาลย์ราษฎร์สามัคคี)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1

  • ผู้อำนวยการโรงเรียน

  • นายวิทูล เพ็งธรรม
  • แนะนำบุคลากร

  • นายเกรียงไกร สัจจะเพ็ญ

  • นางสมคิด ทองขำ

  • นางสาวนริศรา นครวงษ์

  • นางสาวจีระภา นาคศรีสถิติการเข้าเยี่ยมชม

14,490
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านตูม(สังวาลย์ราษฎร์สามัคคี) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 โทรศัพท์: 045-979213 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: กัลยาณิน เชื้อสุข โทรศัพท์: 0943738784 อีเมล์: redkullayanin094@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]