• ผู้อำนวยการโรงเรียน

  • นายกีฬาชัย รัตนีย์ศรีบัณฑิต
  • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

  • นายวิโรจน์ กุชัยภูมิ
  • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

  • นายอภิชัย อาจประจันทร์
  • แนะนำบุคลากร

  • นางสาวเกียรติสุดา คำมา

  • นางสาวภัทร์จารี วินทะไชย

  • นางทิวรรณพร ใต้ชัยภูมิ

  • นางพรทิพย์ ตาลบำรุงสถิติการเข้าเยี่ยมชม

14,553
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 โทรศัพท์: 044-811768 อีเมล์: phayalae@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: อัญชลี บุญเหลือ โทรศัพท์: 0935684307 อีเมล์: ่jubjang@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]