• ข่าวกิจกรรม
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย


 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายอนุพนธ์ โสมมีชัย
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายจิรวุฒิ โพธิ์สุดตา
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายพลทอง สารีแก้ว
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายอำนวย เพชรโก
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางสาวณีรวรรณ พลเสน
 • แนะนำบุคลากร

 • นายสมเพชร แคนติ

 • นายธีรพงษ์ จำปีพรหม

 • นางวาสนา วงศ์เศรษฐทัศน์

 • นางมัณฑนา คล่องดีสถิติการเข้าเยี่ยมชม

14,519
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนหนองบัววิทยายน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 โทรศัพท์: 042-312596 อีเมล์: buawit2456@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ยุพาพรรณ จันทร์ศรี โทรศัพท์: 042312596 อีเมล์: buawit2456@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]