• Social Network
 • facebook like icon


 • ข่าวกิจกรรม
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข้อมูลที่ต้องเปิดเผย
 • เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย
 • ผลงานโรงเรียน ครู นักเรียน


 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายประวิทย์ บุญเต็ม
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางวิภารัตน์ อินยะ
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวจีราภัค ทักโม้

 • นางลำปาง แสนทวีสุข

 • นายถวิล บัวพา

 • นายอารุญ คุณมีสถิติการเข้าเยี่ยมชม

15,664
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านขามพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 โทรศัพท์: 042-000234 อีเมล์: khampit@khampit.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: เสาวลักษณ์ ราช้อน โทรศัพท์: 0812607527 อีเมล์: jsaowaluk@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]