• คลิปเกร็ดความรู้

 • ข่าวกิจกรรม
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข้อมูลที่ต้องเปิดเผย
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ จัดซื้อจัดจ้าง
 • เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย


 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายอดุลย์ สงวนศิลป์
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวเกศกนก วรอนุ

 • นางสาวจีระวัฒน์ เทียนศรี

 • นายพิเชฐ วงศ์กาฬสินธุ์

 • นางสาวสุพรรษา ศรีพรรณสถิติการเข้าเยี่ยมชม

14,510
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนกุงแก้ววิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 โทรศัพท์: - อีเมล์: kungkeawwitthayakarn@yahoo.com
เว็บมาสเตอร์:: ประจักษ์ หล้าสีดา โทรศัพท์: 0899847273 อีเมล์: prajak171575@Gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]