• ระบบบริหารจัดการ

 • ระบบจัดการ Mail

 • แผนการจัดการเรียนรู้ครู
 •  คุณครูพสุธา
   คุณครูภูผาภูมิ
   คุณครูประภาศรี
   คุณครูณัฐกฤตา
   คุณครูเปรมจิต
   คุณครูจิรัชญา
   คุณครูพนมวัลย์
   คุณครูนัทติยา
   คุณครูนิสิต
   คุณครูวีรยุทธ
   คุณครูขนิษฐา
   คุณครูธีรพงศ์
   คุณครูณัฐพงษ์
   คุณครูพีรญาพัชร์
   คุณครูศิริรัตน์
   คุณครูไพฑูรย์
   คุณครูจำนงค์

  คุณครูส่งแผน คลิกที่นี่

 • แนะนำโรงเรียนบ้านหนองผือฯ

 • ระบบ ปพ.5 ของคุณครู
 • 1.พสุธา เอระน้อย
  2.ประภาศรี ปัดชา
  3.จิรัชญา สิงห์อุดม
  4.ภูผาภูมิ โมรีย์
  5.ณัฐกฤตา หนูจันทร์
  6.เปรมจิต สิงหล
  7.พนมวัลย์ มีสกุลทิพยานนท์
  8.วีรยุทธ เดชเดิม
  9.นิสิต กำเดช
  10.ธีรพงศ์ ศุภชารี
  11.ขนิษฐา ชาธรรมา
  12.ณัฐพงษ์ ตันเวียง
  13.ไพฑูรย์ ผุยมูลตรี
  14.ศิริรัตน์ หล่องบุตรสี
  15.
  จำนงค์ วงษ์สีดา
  16.ยุทธนา พูลเพิ่ม

  ต้นฉบับ ปพ ประถม/มัธยม

  ส่งปพ.5 คลิกที่นี่

 • Line โรงเรียนบ้านหนองผือฯ

 • วารสารเหลืองน้ำเงิน

 • เว็บไซต์ใชงานประจำ
 •  อุทาหรณ์จากคดีปกครอง
  ระบบฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)
  สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
  undo การกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญ

  05 01
  06 org 179897804Banner 8 edit
  07 org 1377597831Banner 9 Edit • ข่าวกิจกรรม
 • ปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564
 • ประกาศเปิด-ปิด ภาคเรียนที่1/2564
 • รอบรั้วหนองผือฯ
 • รายงานสถานการณ์ COVID-19 วันนี้
 • ประเมินยกผลสอบระดับชาติ
 • การจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม Participation based
 • รางวัลเหรีญทองการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
 • รางวัลเหรีญทองการประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3
 • รางวัลเหรีญทองการแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3
 • ประเมินการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม โรงเรียนบ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์
 • โรงเรียนบ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์ ประเมินภายใน 2561
 • แผนที่โรงเรียนบ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ จัดซื้อจัดจ้าง
 • เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย


 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายวิฉัตร มาสภา
 • แนะนำบุคลากร

 • นายธีรพงศ์ ศุภชารี

 • นายยุทธนา พูลเพิ่ม

 • นายวีรยุทธ เดชเดิม

 • นางสาวขนิษฐา ชาธรรมา
 • ระบบส่งงานโรงเรียน

 • สำหรับคุณครูส่งงาน

  นักเรียนส่งงานคุณครู

 • MVเพลงแสดงที่รร.เรา
 • ละครสั้น ครู-นักเรียน

 • ตรวจสอบผลการเรียน
 • รายชื่อนักเรียน
 • วีดีโอเกี่ยวกับ รร.เรา
 • เพลงมาร์ชโรงเรียน นผ.

  ประเมินโรงเรียนคุณธรรม

  เพลงรางวัลของครู

 • ลิ้งค์ใช้งานประจำ

 • ETV
  สถานีวิทยุศึกษา

  โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน
  เว็บไซต์การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง
  คลังเอกสาร
  ท้องฟ้าจำลอง
  Schoolnet
  เข้าสู่ระบบ E-Office สป.
  รวมภาพต่างๆ เกี่ยวกับกระทรวงศึกษาธิการ
  powerpointเอกสารและบทความ
  กองทุนให้กุยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
 • ผลงานครู
 • คุณครูภูผาภูมิ
  คุณครูจิรัชญา
  คุณครูประภาศรี

 • Social Network นผ
 • ภาพกิจกรรมครูรายบุคคล
 • ครูรายบุคคล

 • ภาพกิจกรรมปี 2564
 • 2564

 • ภาพกิจกรรมจากไลน์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

16,503
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 โทรศัพท์: 0909305105 อีเมล์: moreecom@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ภูผาภูมิ โมรีย์ โทรศัพท์: 0909305105 อีเมล์: moreecom@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]