• ผลงานโดดเด่น

 • บริหารงานบุคคลออนไลน์ • Social Network • ลิ้งค์ใช้งานประจำ • ข่าวกิจกรรม
 • โรงเรียนบ้านหว้า
 • ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านหว้า
 • โรงเรียนปลอดขยะ โรงเรียนบ้านหว้า
 • ประเมินแบบมีส่วนร่วม โรงเรียนบ้านหว้า
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ผลงานโรงเรียน ครู นักเรียน


 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายถาวร จิบจันทร์
 • แนะนำบุคลากร

 • นายศิริพงศ์ สมอุ่มจารย์

 • นางสาวณัฐชา นาหนองตูม

 • นายชัชวาลย์ เปลี่ยนผึ้ง

 • นายกิตติพันธ์ เทพบาท
 • ระบบจัดการ Mail

 • เว็บที่ใช้งานประจำ


 • ผลงานและความภาคภูมิใจ

 • รายชื่อนักเรียน
 • เว็บไซต์ใช้งานบ่อย

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

16,731
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหว้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 โทรศัพท์: 0-4344-3237 อีเมล์: banwha2@gmaill.com
เว็บมาสเตอร์:: ปฐมาวดี สีน้อย โทรศัพท์: 0953924416 อีเมล์: Patamawadee777@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]