โรงเรียนพัฒนาศรีผดุงอุดมวิทย์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
  • ข่าวกิจกรรม


  • ผู้อำนวยการโรงเรียน

  • นายคนึง บุตรคง
  • แนะนำบุคลากร

  • นางสุระพร ศรีทุมมา

  • นางสาวจรรยพร รักษาเมือง

  • นายภูมินทร์ ยางธิสาร

  • นางสาวนุชจรี ศรีสุขสถิติการเข้าเยี่ยมชม

15,206
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนพัฒนาศรีผดุงอุดมวิทย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 โทรศัพท์: 042273371 อีเมล์: sriphadung-school@live.com
เว็บมาสเตอร์:: วินิจ ชีพจำเป็น โทรศัพท์: 0862418196 อีเมล์: winitcheepjampen@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]