โรงเรียนบ้านงิ้วมีชัย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3

  • ผู้อำนวยการโรงเรียน

  • นายอภิวัฒน์ โรมเมือง
  • แนะนำบุคลากร

  • นายศิริวุฒิ แดงพวง

  • นางกุลนิษฐ์ รู้บุญ

  • นางสาวณัฐวิภา ผันผ่อน

  • นางสาวชลธิชา โคตะวันสถิติการเข้าเยี่ยมชม

15,151
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านงิ้วมีชัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 โทรศัพท์: - อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวเพ็ญพร จูมสวัสดิ์ โทรศัพท์: 0900328399 อีเมล์: pndorothy@yahoo.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]