โรงเรียนบ้านคำน้ำทิพย์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3  • ข่าวกิจกรรม


  • ผู้อำนวยการโรงเรียน

  • นายทองคำ โพธิ์งาม
  • แนะนำบุคลากร

  • นางนิรันดร์ ขันธวิชัย

  • นางสาวปภาวดี อรุณโณ

  • นายวณัฐพงศ์ ป้านภูมิ

  • นางสาวฤทัยรัตน์ เบ้าคันทีสถิติการเข้าเยี่ยมชม

15,154
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านคำน้ำทิพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 โทรศัพท์: อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: กฤตพร อนุมาตย์ โทรศัพท์: 0892741023 อีเมล์: kaew19171@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]