โรงเรียนบ้านนาทรายน้ำรอด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3

  • ผู้อำนวยการโรงเรียน

  • นางสาวรัดดาวัล พานาดา
  • แนะนำบุคลากร

  • นายพงษ์ศักดิ์ มานะโส

  • นายพชรพล ศรีไชยมูล

  • นายอนุสนธิ์ พิมพ์คำไหล

  • นางรักยิ่ง หงษ์ประสิทธิ์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

15,204
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านนาทรายน้ำรอด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 โทรศัพท์: อีเมล์: nasai_namrod@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สมลักษณ์ ศรีไชยมูล โทรศัพท์: 081 2600470 อีเมล์: kruluck249@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]