โรงเรียนพระเทพญาณวิศิษฏ์อุดมวิทย์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24

  • ผู้อำนวยการโรงเรียน

  • นายสมเกียรติ คุ้มนายอ
  • แนะนำบุคลากร

  • นายสมเกียรติ คุ้มนายอ

  • นางสาวธัญญลักษณ์ บุตตะศรี

  • นางสาวเมธาวี เชื่อมสมบัติ

  • นางสาวสุภิดา อนันตภักดิ์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

15,146
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนพระเทพญาณวิศิษฏ์อุดมวิทย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 โทรศัพท์: 043-834277 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: อดุลย์ แจ้งภูเขียว โทรศัพท์: 0807555132 อีเมล์: aduljangphukhieo@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]