• ข่าวกิจกรรม
 • ข่าวประกาศ
 • คำสั่งจังหวัดสกลนคร ที่ 11/2564
  เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุม
  การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

   

  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  เรื่อง ประกาศรายชื่อโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 4 ดาว

   

  ประกาศโรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อ
  เรื่อง มาตรการป้องกันและแนวทางจัดการเรียนการสอน
  ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข้อมูลที่ต้องเปิดเผย
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ จัดซื้อจัดจ้าง
 • ผลงานโรงเรียน ครู นักเรียน


 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • ดร.กษมน มังคละคีรี
 • แนะนำบุคลากร

 • นายนิธิศ มรดก

 • นางมกราพร ตระกูลมา

 • นางสาวเพียงตะวัน ทวีโคตร

 • นางศิริมา ใบภักดี
 • รับบริจาคสถิติการเข้าเยี่ยมชม

16,433
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 โทรศัพท์: 081-739-0095 อีเมล์: klangnadua@klang.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: ทินกร พรหมเทศ โทรศัพท์: 0819659258 อีเมล์: tinnakorn@klang.ac.th Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]