• ข่าวกิจกรรม
 • ข่าวประกาศ
 • ประกาศโรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อ
  เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุม
  การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

   

  ประกาศโรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อ
  เรื่อง การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2564)
  ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

   

  ประกาศโรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อ
  เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19)
  ในการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2564

 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข้อมูลที่ต้องเปิดเผย
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ จัดซื้อจัดจ้าง
 • ผลงานโรงเรียน ครู นักเรียน


 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • ดร.กษมน มังคละคีรี
 • แนะนำบุคลากร

 • ดร.กษมน มังคละคีรี

 • นายบรรจง ใบภักดี

 • นางสาวิตรี โคตรสุโพธิ์

 • นางสาวเพียงตะวัน ทวีโคตร
 • รับบริจาคสถิติการเข้าเยี่ยมชม

16,908
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 โทรศัพท์: 081-739-0095 อีเมล์: klangnadua@klang.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: ทินกร พรหมเทศ โทรศัพท์: 0819659258 อีเมล์: tinnakorn@klang.ac.th Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]