โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34

 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายสุพล ประสานศรี
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายประวิทย์ ปวีณเกียรติคุณ
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายเศรษฐวิทย์ สมสัตย์
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายอนันต์ สุวรรณคะโต
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางสุพิน อินทรรักษ์
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวนิดาพร ประชุมชัย

 • นางพัชรี สุรินทร์ธรรม

 • นางกันยารัตน์ สมเกตุ

 • นางชนกพร ศรัทธาสถิติการเข้าเยี่ยมชม

19,260
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 โทรศัพท์: 053-277151 อีเมล์: wattanothai_cm34@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายบพิธ กิจมี โทรศัพท์: 0828885131 อีเมล์: h0n9tae@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]