• Social network
 • เพลงมาร์ชโรงเรียน

 • ข่าวกิจกรรม
 • ประกาศรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564
 •  
  *** หมายเหตุ สามารถกรอกใบสมัครระบบออนไลน์ได้ ตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป

  การรับสมัครนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
  ( ห้องเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ ห้องเรียนคุณภาพคณิตศาสตร์และห้องเรียนคุณภาพภาษาอังกฤษ (Mini English Program) )

   

  การรับสมัครนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
  (ห้องเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ และห้องเรียนคุณภาพคณิตศาสตร์)

   

 • ระบบลงทะเบียนออนไลน์ เพื่อยื่นสมัครเข้าเรียน ปีการศึกษา 2564
 • ระบบลงทะเบียนออนไลน์ เพื่อยื่นสมัครเข้าเรียน ปีการศึกษา 2564
  เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564
  เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 

  ขั้นตอนการสมัครเรียน
  1) กรอกใบสมัครผ่านเว็บไซต์ ผู้ปกครองต้องตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนคลิกส่งข้อมูล และปริ้นเอกสารการสมัครจากเว็บไซต์
  2) ตรวจสอบรายชื่อและพิมพ์ใบสมัครย้อนหลัง โดยใช้เลขประจำตัวประชาชนของนักเรียนที่สมัคร ระบุวัน เดือน ปีเกิด ให้ถูกต้อง ผ่านระบบคอมพิวเตอร์
  3) นำใบสมัครที่ปริ้นจากระบบมายื่นที่โรงเรียน พร้อมเอกสารประกอบการสมัครเรียน

     

 • ระบบแสดงผลการเรียนออนไลน์


 • OBEC LINE
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ จัดซื้อจัดจ้าง


 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายเดชวิทย์ หล้าปาวงศ์
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางจินตนา หิรัณณกุล
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางสาวกชกร เนียมท่าเสา
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางแคทรียา หลักมั่น
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายวรเดช ศรีเดช
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวสุชาดา จันวันนา

 • นายเฉลิมเกียรติ์ เมืองงาว

 • นายกำธร สงวนพฤกษ์

 • นางเสาร์แก้ว อุส่าห์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

41,379
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 โทรศัพท์: 054-228175 อีเมล์: anubanlampangchannel@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ICT อนุบาลลำปางฯ โทรศัพท์: 054228175 อีเมล์:
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]