• ข่าวกิจกรรม
 • Social network
 • ระบบแสดงผลการเรียนออนไลน์
 • ระบบรายงานผลการเรียนออนไลน์โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
  ขั้นตอนการเข้าโปรแกรมรายงานผลการเรียนออนไลน์

  โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ปีการศึกษา 2562
  1. คลิกลิงค์ ด้านล่าง SERVER 1
  2. พิมพ์เลขประจำตัวนักเรียน
  3. พิมพ์วัน/เดือน/ปีเกิด เช่น เกิด 13 มกราคม 2551
    ให้ใส่ 13/01/2551
  4.กด Ctrl+P เพื่อพิมพ์

  >>> SERVER 1 <<<

 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ จัดซื้อจัดจ้าง


 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายเดชวิทย์ หล้าปาวงศ์
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางจินตนา หิรัณณกุล
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางแคทรียา หลักมั่น
 • แนะนำบุคลากร

 • นางอมรรัตน์ สุขดี

 • นางสาววารินทร์ ใจมั่น

 • นางสุข เครือระยา

 • นางสาวศิริพร อุดมธาดาสถิติการเข้าเยี่ยมชม

39,459
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 โทรศัพท์: 054-228175 อีเมล์: anubanlampangchannel@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ICT อนุบาลลำปางฯ โทรศัพท์: 054228175 อีเมล์:
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]