• Facebook Fanpage
 • ระบบแสดงผลการเรียนออนไลน์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
 • ระบบรายงานผลการเรียนออนไลน์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)

  ====================================================

  ขั้นตอนการเข้าโปรแกรมรายงานผลการเรียนออนไลน์
  โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ปีการศึกษา 2562
  1. คลิกลิงค์ ด้านล่าง SERVER 1
  2. พิมพ์เลขประจำตัวนักเรียน
  3. พิมพ์วัน/เดือน/ปีเกิด เช่น เกิด 13 มกราคม 2551
    ให้ใส่ 13/01/2551
  4.กด Ctrl+P เพื่อพิมพ์

  ====================================================

  SERVER 1

   

 • ข่าวประชาสัมพันธ์


 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายเดชวิทย์ หล้าปาวงศ์
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางแคทรียา หลักมั่น
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางจินตนา หิรัณณกุล
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวอภิสรา มุลิลา

 • Mr.JOEL LLEVA EBORA

 • นางสาวณัฐพัชร วงศ์พิชัย

 • นางสาวชลฐิตา ฟองทาสถิติการเข้าเยี่ยมชม

31,483
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 โทรศัพท์: 054-228175 อีเมล์: anubanlampangchannel@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ICT อนุบาลลำปางฯ โทรศัพท์: 054228175 อีเมล์:
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]