• การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
 • [O39]  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
  [O40]  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
  [O41]  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 
  [O43]  การดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 • ข่าวกิจกรรม
 • กำหนดค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
 • รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563
 • Social Network
 • ประกาศรายชื่อนักเรียนห้องเรียนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
 • ระบบแสดงผลการเรียน ออนไลน์
 •  

  ***หมายเหตุ*** การตรวจสอบรายชื่อ ให้ผู้ปกครองพิมพ์แต่ชื่อ หรือนามสกุล อย่างเดียวและไม่มีคำนำหน้า **แนะนำให้ค้นหาด้วยนามสกุล***

  ***หมายเหตุ*** วันเดือนปีเกิดต้องใส่เครื่องหมาย / ระหว่างวันเดือนปี  กรณีวันเดือนเป็นหลักเดียวให้เติม 0 ศูนย์ นำหน้า

  (ตัวอย่าง เกิดวันที่ 3 เดือน มีนาคม 2564 ให้ใส่ 03/03/2564)

 • ติดต่อ สอบถาม
 •  
   
 • รายงานการประเมินตนเอง (SAR) 2562
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข้อมูลที่ต้องเปิดเผย
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ จัดซื้อจัดจ้าง
 • ผลงานโรงเรียน ครู นักเรียน


 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายธรรมศาสตร์ ธรรมไชย
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางธัญพิชชา อุดเป็ง
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายจิรภัทร วังที
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายจักรพงศ์ ไชยคำ
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวดาวเรือง ปัญญาวงศ์

 • นางสาวจุไรรัตน์ จันทร์แก้ว

 • นางสาวธิดารัตน์ ศรีวิชัย

 • นางผุสดี ศิริวานิชกุลสถิติการเข้าเยี่ยมชม

16,860
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน 1) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 โทรศัพท์: 054-266029 อีเมล์: maemoh.abms@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: เกศกานต์ นันเปียง โทรศัพท์: 0800649270 อีเมล์: katekarn@abms1.ac.th Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]