โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อแก้ว
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
  • ข่าวกิจกรรม
  • ข่าวประชาสัมพันธ์


  • ผู้อำนวยการโรงเรียน

  • นายกฤตภาส นาทองเดช
  • แนะนำบุคลากร

  • นางสาวพชรวรรณ ประมูล

  • นางสาวดวงกมล เงินวงค์ใน

  • นางวิยะนันท์ งึ้มนันใจ

  • นางสาวอรณิชา วิชายะสถิติการเข้าเยี่ยมชม

16,270
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อแก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 โทรศัพท์: 0973452361 อีเมล์: chumchonbanbokaew@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ขวัญชัย สุทธเขตต์ โทรศัพท์: 0856655142 อีเมล์: khuanchai.nan@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]