โรงเรียนศรีดอนไชยวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 • ข่าวกิจกรรม
 • โรงเรียนประชารัฐ
 • ข้อมูลพื้นฐาน

  การบริหารเงินงบประมาณ

  • แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี​
  • รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
  • รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  • แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  • ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

  • ​นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
  • การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
  • หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  • รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
    
  • แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

  การป้องกันการทุจริต

  • ​ ประกาศเจตจำนงสำนักงานฯสุจริต

  •  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

  •  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

  • การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

  • การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

  • แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

  • รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำรอบ 6 เดือน

  • รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 

  • มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

  • การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

  การบริหารงา

  • แผนปฏิบัติราชการประจำปี
  • รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน 
  • รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  • คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
  • คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
  • ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  • รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
  • E-Service 

   

  การส่งเสริมความโปร่งใส

  • ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

  • ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 

  • ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

  • การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

 • ข่าวประชาสัมพันธ์


 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายสรรจร จอมคำ
 • แนะนำบุคลากร

 • นางพุทธพร กระภูฤทธิ์

 • นางสาววราภรณ์ แสงสุวรรณ์

 • นายสิงห์คร คำเรือน

 • นายครรชนพล ประใจสถิติการเข้าเยี่ยมชม

16,350
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนศรีดอนไชยวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 053178134 อีเมล์: Sridon_it@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นาตยา ศรีอักษรานุกูล โทรศัพท์: 0932155536 อีเมล์: kherekamjun@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]