• แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน Internal Integrity and Transparency Assessment (IIT)
  • แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (ExternalIntegrity and Transparency Assessment: EIT)


  • ผู้อำนวยการโรงเรียน

  • นางนิภาพร วุฒิอดิเรก
  • แนะนำบุคลากร

  • นางสาวขวัญฤดี มิ่งขวัญ

  • นางนิภาพร วุฒิอดิเรก

  • นายบุญฤทธิ์ อภิวงษา

  • นางอาวร นารินคำสถิติการเข้าเยี่ยมชม

14,932
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 โทรศัพท์: 053-918443 อีเมล์: bmsschool.mj.cr3@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ขันคำ สาจันทร์ โทรศัพท์: 0897555642 อีเมล์: kk47la@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]