โรงเรียนบ้านป่าบงท้าวแก่นจันทน์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2


  • ผู้อำนวยการโรงเรียน

  • นายรักษ์ชัย ฉัตรเงิน
  • แนะนำบุคลากร

  • นายธวัช ทิพเทพ

  • นางสาวนิพาดา อุโมงค์

  • นางสาวเปล่งศรี คิดดี

  • นางรุ่งนภา จันทราพูนสถิติการเข้าเยี่ยมชม

16,559
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านป่าบงท้าวแก่นจันทน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 โทรศัพท์: 53656428 อีเมล์: pabongtaoganjan428@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวเปล่งศรี คิดดี โทรศัพท์: 0918543201 อีเมล์: chaturaphonpompanya@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]