• ข่าวกิจกรรม
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวประชาสัมพันธ์ จัดซื้อจัดจ้าง
  • เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย


  • ผู้อำนวยการโรงเรียน

  • นายวิรัตน์ หนูดอนทราย
  • แนะนำบุคลากร

  • นายทองสุข เพชรพงษ์

  • ว่าที่ร้อยตรีหญิงอารียา แก้วคูณ

  • นางสาวอัญชลี บุญเกตุ

  • นายวันชัย กาละศรีสถิติการเข้าเยี่ยมชม

14,191
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านปากดง (เทียนศรีประสิทธิ์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 โทรศัพท์: (087) 840-6856 อีเมล์: virach08@hotmail.co.th
เว็บมาสเตอร์:: วิรัตน์ หนูดอนทราย โทรศัพท์: 0878406856 อีเมล์: virach08@hotmail.co.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]