โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 • ข่าวกิจกรรม
 • ข่าวประชาสัมพันธ์


 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางสมกมล วรรณทอง
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางสุวิมล สีคง
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายบรรยวัสถ์ ศิริอริยะชัย
 • แนะนำบุคลากร

 • ว่าที่ ร้อยโท เกียรติศักดิ์ กิ่งเนียม

 • นางสาวสุจิรา ดำรงไชย

 • นางวรรณวิภา ปลอบโยน

 • นางสาวชนิดา คลีฉายาสถิติการเข้าเยี่ยมชม

14,606
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 โทรศัพท์: 056221207 อีเมล์: sns_6099@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: อลงกรณ์ ราชคฤห์ โทรศัพท์: 056-221207 อีเมล์: alongkron.007@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]