• ITA โรงเรียนวังหินวิทยาคม

  • ข่าวกิจกรรม
  • ข่าวประชาสัมพันธ์


  • ผู้อำนวยการโรงเรียน

  • นางศิวภา บัวสุวรรณ
  • แนะนำบุคลากร

  • นางสาวภรณ์ทิพย์ คำพวง

  • นายสุวรรณ เหล่าแช่ม

  • นางสาวจิราภา เอื้อจิรกาล

  • นางรณิดา ภวกวินโชติสถิติการเข้าเยี่ยมชม

16,597
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวังหินวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 โทรศัพท์: 056535174 อีเมล์: wanghin111@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สายพิน สุขสถาน โทรศัพท์: 0871987449 อีเมล์: suksatharn@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]