• ITA โรงเรียนวังหินวิทยาคม

  • ข่าวกิจกรรม


  • ผู้อำนวยการโรงเรียน

  • นางศิวภา บัวสุวรรณ
  • แนะนำบุคลากร

  • นางสาวอรวรรณ เอกขระ

  • นายอุดร ก้อนเกษ

  • นายปริญญา ไวเขตการ

  • นายสายทาน ทรงรัตน์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

14,976
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวังหินวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 โทรศัพท์: 056535174 อีเมล์: wanghin111@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สายพิน สุขสถาน โทรศัพท์: 0871987449 อีเมล์: suksatharn@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]