โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
 • ข่าวกิจกรรม
 • ข่าวประชาสัมพันธ์


 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายเกรียงศักดิ์ คงไทย
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายบัณฑิต จันทร์ภู่
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางชนิศา จิระเดชประไพ
 • แนะนำบุคลากร

 • นางใกล้รุ่ง ธวัชสานนท์

 • นางสาวสุรีรัตน์ มาน้อย

 • นางสาววันเพ็ญ ธาระทาน

 • นายสุพัฒน์ อินหาญสถิติการเข้าเยี่ยมชม

16,797
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 โทรศัพท์: 055736235 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: จารุวรรณ ประมูลศิลป์ โทรศัพท์: 0982731480 อีเมล์: wan_2528@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]