โรงเรียนบ้านลานแหลม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  • ข่าวกิจกรรม


  • ผู้อำนวยการโรงเรียน

  • นางอมรรัตน์ พีรชัยเดโช
  • แนะนำบุคลากร

  • นางสาวสิริพร ศรีจงใจ

  • นางกุศลิน เอี้ยวมงคลชัย

  • นางสาวอัญชลี เรืองจุ้ย

  • นางสิริหทัย หงษ์ทองสถิติการเข้าเยี่ยมชม

16,439
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านลานแหลม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 โทรศัพท์: 034-965613 อีเมล์: banlanlaem.2482@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวรติกร พุฒิประภา โทรศัพท์: 0871554965 อีเมล์: a-aomaam@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]