โรงเรียนวัดลาดสะแก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2

  • ผู้อำนวยการโรงเรียน

  • ว่าที่ร้อยตรีศัลย์ชัยยศ ภูดิทเดชวัฒน์
  • แนะนำบุคลากร

  • นางอนุช อุ่นอ่อน

  • ว่าที่ร้อยตรีศัลย์ชัยยศ ภูดิทเดชวัฒน์

  • นางสาวสุธิดา อุทัยอ่วม

  • นางศุมัชฌา เลิศภักดีพันธ์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

14,219
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดลาดสะแก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 โทรศัพท์: 034-900017 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: ภารดี เขตแจ่มพันธ์ โทรศัพท์: 0929903861 อีเมล์: pech2008@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]