โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9

 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายอรรฐพนธ์ ศรีโพธิ์
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายจตุพล กาญจนเมธี
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายกัมพล โพธิ์ระดก
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวประเทือง เสรีเผ่าวงษ์

 • นางสาวสุนิษา วุุฒิภักตร์

 • นางนงลักษณ์ นาคชำนาญ

 • นางภรณ์รวี วงศ์นิ่มประยูรสถิติการเข้าเยี่ยมชม

16,166
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 โทรศัพท์: 034-311278 อีเมล์: kc@kc.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: น.ส.มธุรส เพชรอนันต์ โทรศัพท์: 034-311278 อีเมล์: maturos.boom2534@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]