โรงเรียนบ้านหนองคร้า
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

  • ผู้อำนวยการโรงเรียน

  • นายภัทราวุธ ญาณสิทธิ์
  • แนะนำบุคลากร

  • นางสาวชลธิชา นามสละ

  • นางภัทรจิตร แซจิว

  • นางสาวอภิชา ต่วนศิริ

  • นายภัทราวุธ ญาณสิทธิ์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

15,879
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหนองคร้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 โทรศัพท์: 0-3264-0089 อีเมล์: bannongkra@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางภัทรจิตร แซ่จิว โทรศัพท์: 0946451174 อีเมล์: bannongkra@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]