โรงเรียนบ้านทวดทอง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1

 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายโชติ คำนวณ
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางสินีนาถ ชาตะกาญจน์
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางสมภร บูลภิบาล
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางวันทา พรหมรอด
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวสกุลเกตุ บุญโรจน์

 • นางศิริพร เปาะทองคำ

 • นางภาวินี อักษรกาญจน์

 • นางสาวนงรัตน์ อรุณจิตรสถิติการเข้าเยี่ยมชม

16,492
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านทวดทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 โทรศัพท์: 357678 อีเมล์: bantuagtong.2562@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สมภร บูลภิบาล โทรศัพท์: 0937847726 อีเมล์: kh.neng@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]