• ข่าวกิจกรรม
 • ชุมชนแห่งการเรียนรู้ PLC
 • วีดีทัศน์การเผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเพื่อเตรียมพร้อมรับการประเมิน สมศ.รอบสี่
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข้อมูลที่ต้องเปิดเผย
 • เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย
 • ผลงานโรงเรียน ครู นักเรียน


 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายประพันธ์ ยังช่วย
 • แนะนำบุคลากร

 • นายกำพล จงไกรจักร

 • นางประนอม มัจฉาวรกุล

 • นางพรรณี นาคปลัด

 • นายอดุลย์ ไชยเดชสถิติการเข้าเยี่ยมชม

15,002
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดไม้เสียบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 โทรศัพท์: 075493158 อีเมล์: Maiseabschool@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ณัฐกานต์ คุณาเทพ โทรศัพท์: 0870973694 อีเมล์: miga.j@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]