โรงเรียนชุมชนวัดเทพราช
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4  • ข่าวกิจกรรม


  • ผู้อำนวยการโรงเรียน

  • นายสมเกียรติ เมืองจันทร์
  • แนะนำบุคลากร

  • นางวันทนา บุญล้ำ

  • นางวิยะดา นิลคง

  • นางสาวปัทมพร วังชัยศรี

  • นางสาวพรกนก ชุมศรีสถิติการเข้าเยี่ยมชม

16,573
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนชุมชนวัดเทพราช สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 โทรศัพท์: อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นางวิยะดา นิลคง โทรศัพท์: 0884440339 อีเมล์: Wiyada_06nil@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]