• ข่าวกิจกรรม
 • สภานักเรียน เเละบุคลากรโรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ตามข้อคิดเห็นสภานักเรียน
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข้อมูลที่ต้องเปิดเผย
 • ผลงานโรงเรียน ครู นักเรียน


 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายสง่า ด่านวัฒนา
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายพิเชษฐ์ สกุณา
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายอุดร นาควานิช
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายศรายุทธ เพชรวงษ์
 • แนะนำบุคลากร

 • นายวัชรพงศ์ หมวดเมือง

 • นายกรกฤษณ์ ประสิทธากรณ์

 • นางพรรณการ แทนด้วง

 • นางสาวยุภาพร จันทรานนท์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

16,854
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 โทรศัพท์: 075389470 อีเมล์: huasaireun@hotmail.co.th
เว็บมาสเตอร์:: กมลทิพย์ สงทวน โทรศัพท์: 0865647697 อีเมล์: kamontip191@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]