โรงเรียนวัดนิโครธาราม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา  • ข่าวประชาสัมพันธ์ จัดซื้อจัดจ้าง


  • ผู้อำนวยการโรงเรียน

  • นายสิทธิชัย ทองคง
  • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

  • นางสาวอุทัยวรรณ ทับทิมทองสุข
  • แนะนำบุคลากร

  • นางปฤสิณี มีสุข

  • นางลัดดา ตันติจรูญรักษ์

  • นางวัลลดา คงสามารถวัฒนา

  • นางกัลยา กะสิรักษ์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

16,651
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดนิโครธาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา โทรศัพท์: 0-7659-9122 อีเมล์: watnikrotharam@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: อุทัยวรรณ ทับทิมทองสุข โทรศัพท์: 0822263952 อีเมล์: authaiwan.ni@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]