• Social Network

 • ข่าวกิจกรรม
 • ทรงพระเจริญ
 • ประกาศโรงเรียนบ้านสุขสำราญ
 • ประกาศโรงเรียนบ้านสุขสำราญ
 • ทรงพระเจริญ
 • สะอาดปลอดภัย ป้องกันโรค COVID-19
 • ครูและนักเรียนปลอดภัย
 • รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔
 • การจัดการเรียนการสอนในช่วงปิดสถานศึกษาด้วยเหตุจำเป็นพิเศษ
 • เยี่ยมบ้านนักเรียนช่วงปิดสถานศึกษาด้วยเหตุจำเป็นพิเศษ
 • ปฏิทินสวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๔
 • สภานักเรียนประกาศเจตนารมณ์ ประจำปีการศึกษา 2563
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข้อมูลที่ต้องเปิดเผย
 • เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย
 • ผลงานโรงเรียน ครู นักเรียน


 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายอนุสรณ์ คงเจริญเมือง
 • แนะนำบุคลากร

 • นายอนุสรณ์ คงเจริญเมือง

 • นางสาวรัตธิญา สงวนศักดิ์

 • นายสุริยน ชัยวัชรินทร์

 • นายกฤษ แก้วซังสถิติการเข้าเยี่ยมชม

16,860
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านสุขสำราญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง โทรศัพท์: 077-989890 อีเมล์: suksamran@rnedu.go.th
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวรัตธิญา สงวนศักดิ์ โทรศัพท์: 0872660031 อีเมล์: aomjungcs@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]