โรงเรียนสวีวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11
  • ข่าวประชาสัมพันธ์


  • ผู้อำนวยการโรงเรียน

  • นายเกรียงศักดิ์ อัจกลับ
  • แนะนำบุคลากร

  • นางปุณภัช ไพบูลย์

  • นางสาวธันยพัฒน์ ธนะบวรเจริญ

  • นางสาวมัทนียา พยัฆวรรณ

  • นางสาวศริยา ยอดโรจน์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

22,048
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนสวีวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 โทรศัพท์: 077531217 อีเมล์: sawiwitaya@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: อุษณีย์ โยธินะเวคิน โทรศัพท์: 0835080054 อีเมล์: usaneeyo@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]