• NIKOM3 ONLINE


  • ผู้อำนวยการโรงเรียน

  • แนะนำบุคลากร

  • นางสาวศิริขวัญ เอียดยีสะอิ

  • นายประกอบ เตะย่อ

  • นางสาวจุรีรัตน์ ตันพิเศษ

  • นางนฤมล ส่งเสริมสุขสถิติการเข้าเยี่ยมชม

16,405
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 โทรศัพท์: 074300240 อีเมล์: office@nikom3.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: ศิริขวัญ เอียดยีสะอิ โทรศัพท์: 0873579650 อีเมล์: chicha_239@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]