• คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
  • คู่มือประชาชน


  • ผู้อำนวยการโรงเรียน

  • นางฐิวิชญา มีชูวรพงศ์
  • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

  • นายอุดม หมัดอาด้ำ
  • แนะนำบุคลากร

  • นายอับดลเล๊าะ เสะนี

  • นายบรรเทิง นามวงศ์

  • นางสาวโสรยา สอหัด

  • นางพูลสิน ถิ่นจะนะสถิติการเข้าเยี่ยมชม

16,517
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 โทรศัพท์: 074-890505 อีเมล์: Chanachanu1@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวมลธิรา พยูนการ โทรศัพท์: 0898707780 อีเมล์: thiramon9@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]