• ข่าวกิจกรรม
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวประชาสัมพันธ์ จัดซื้อจัดจ้าง
  • เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย


  • ผู้อำนวยการโรงเรียน

  • นายให้ พลประสิทธิ์
  • แนะนำบุคลากร

  • นางกนกกาญจน์ เครือเตียว

  • นายให้ พลประสิทธิ์

  • นางสุคนธ์ทิพย์ ช้างขาว

  • นางสาวนฤภร จินดานิลสถิติการเข้าเยี่ยมชม

14,834
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหนองหว้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 โทรศัพท์: 0898759135 อีเมล์: nongwa2515@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางนันธิกา ติประดิษฐ โทรศัพท์: 0861207285 อีเมล์: muk_nant@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]