• แบบประเมินออนไลน์
 • IIT โคกยา EIT บ้านโคกยา

 • ช่องทางติดต่อสอบถาม Q&A
 • ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

 • ข่าวกิจกรรม
 • ข่าวประชาสัมพันธ์


 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายสมใจ ชนะสิทธิ์
 • แนะนำบุคลากร

 • นายวนา ผอมสวัสดิ์

 • นางสาวอระวี แจ้งนิ่มนวล

 • นายไพโรจน์ มากแก้ว

 • นายสมใจ ชนะสิทธิ์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

16,273
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านควนโคกยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 โทรศัพท์: 074-843779 อีเมล์: bankhuankhokya@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายไพโรจน์ มากแก้ว โทรศัพท์: 0849656691 อีเมล์: bankhuankhokya@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]