• แบบประเมินออนไลน์
 • ผู้มีส่วนได้เสียภายใน

  ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก

 • FACEBOOK

 • ข่าวกิจกรรม
 • VTR : แนะนำโรงเรียนบ้านเกาะทองสม
 • ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - NET)
 • ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - NET)
  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562

 • ข่าวประชาสัมพันธ์


 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายศุภเกียรติ หมื่นวงศ์
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวยามีละห์ หวังอาลี

 • นางสาวอิสริยา นุ้ยผอม

 • นายปิยะณัฐ หมื่นวงศ์

 • นายศุภเกียรติ หมื่นวงศ์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

16,301
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านเกาะทองสม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 โทรศัพท์: 074-842846 อีเมล์: bkts93@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: พูรินทร์ เพชรรัตน์ โทรศัพท์: 0901611445 อีเมล์: p_petrat@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]