โรงเรียนวัดบ้านแหลมกรวด (อินทรประดิษฐ์)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 • แบบประเมินออนไลน์
 • แบบประเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก

  แบบประเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน


 • ข่าวกิจกรรม
 • ข่าวประชาสัมพันธ์


 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายประสิทธิ์ ขาวทอง
 • แนะนำบุคลากร

 • นายปัณณทัต ขาวสุด

 • นางฐิตินาถ วงศ์ชนะ

 • นายประสิทธิ์ ขาวทอง

 • นางจุฑามาศ ชนะภัยสถิติการเข้าเยี่ยมชม

16,306
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดบ้านแหลมกรวด (อินทรประดิษฐ์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 โทรศัพท์: 074-614678 อีเมล์: leamgruat.2562@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: จุฑามาศ ชนะภัย โทรศัพท์: 0810965952 อีเมล์: nang.nu.a@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]