โรงเรียนอนุบาลกงหรา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 • แบบประเมินออนไลน์สำหรับบุคคลภายใน
 • IIT อนุบาลกงหรา

 • แบบประเมินออนไลน์สำหรับบุคคลภายนอก
 • EIT อนุบาลกงหรา

 • ข่าวกิจกรรม


 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายสมหมาย พรหมสังคหะ
 • แนะนำบุคลากร

 • นางยุวดี จีนเมือง

 • นางสาวเกศฐพัชร เกื้อหนู

 • นางขวัญนภา มาเอียด

 • นางสาวสมพร เหมือนจันทร์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

16,343
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนอนุบาลกงหรา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 โทรศัพท์: 074-687089 อีเมล์: yuwadee366@gmail.com/anubankongra.school@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ยุวดี จีนเมือง โทรศัพท์: 0899758798 อีเมล์: yuwadee366@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]