• แบบประเมินออนไลน์
  • EIT สามัคคีอนุสรณ์ IIT สามัคคีอนุสรณ์
  • ผู้อำนวยการโรงเรียน

  • นางสาวศิริกาญจน์ ช่วยจันทร์
  • แนะนำบุคลากร

  • นางสาวกลางเดือน สุวรรณรัตน์

  • นางเปรมฤดี สุตตะคาร

  • นายสมสิน สงทิพย์

  • นางสาวนาญิกา เพ็งจำรัสสถิติการเข้าเยี่ยมชม

16,298
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 โทรศัพท์: 074-671198 อีเมล์: sumukkee2010@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: กลางเดือน สุวรรณรัตน์ โทรศัพท์: 0933721774 อีเมล์: sowkrucom2563@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]