โรงเรียนวัดพังกิ่ง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2  • แบบประเมินออนไลน์
  • EIT วัดพังกิ่ง IIT วัดพังกิ่ง
  • ผู้อำนวยการโรงเรียน

  • นางอริร เพียรดี
  • แนะนำบุคลากร

  • นางราตรี ไชยปุริวงศ์

  • นางสมทรง รัตนกาล

  • นางสาววิลัยลักษณ์ ทองชิด

  • นางสาวณัฐธิดา แสงสว่างสถิติการเข้าเยี่ยมชม

16,313
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดพังกิ่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 โทรศัพท์: - อีเมล์: watpungking@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาววิลัยลักษณ์ ทองชิด โทรศัพท์: 0622167393 อีเมล์: bee-beegun187@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]