• แบบประเมินออนไลน์
 • ประเมิน EIT               (บุคคลภายนอกที่เข้ามารับบริการ ผู้ปกครอง  กรรมการสถานศึกษา ผู้นำชุมชน คู่ค้าฯลฯ  )

  ประเมิน IIT            (เจ้าหน้าที่ของรัฐ  ลูกจ้าง พนักงานเจ้าหน้าที่รัฐ ที่มีอายุการทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี)

   

   

 • QR Code แบบประเมินออนไลน์


 • ข่าวกิจกรรม
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข้อมูลที่ต้องเปิดเผย


 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายสุเมธ จุลพรหม
 • แนะนำบุคลากร

 • นายสุทธิชาติ คุ่มเคี่ยม

 • นางจักกรี ชนะสิทธิ์

 • นายสุเมธ จุลพรหม

 • นางพิมประภา ฤทธิ์เดชสถิติการเข้าเยี่ยมชม

16,315
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดตะโหมด (หมุนคณานุสรณ์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 โทรศัพท์: 074-673832 อีเมล์: wattamotschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ประสพโชค ชัยคีรี โทรศัพท์: 0883901817 อีเมล์: jomthab@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]